Activiteit

Opening Academisch Jaar 2022 - 2023: Planetary Boundaries

De opwarming van onze aarde, de afname van biodiversiteit en een verstoring van de natuurlijke stikstofkringloop zijn slechts een paar voorbeelden waaruit blijkt dat de aarde kraakt onder de (toenemende) druk die wij uitoefenen. We moeten nu ingrijpen om te voorkomen dat de groeiende wereldbevolking de planetaire grenzen verder overschrijdt.

In Wageningen zijn we ons bewust van het gevaar en werken duizenden wetenschappers aan de ontwikkeling van oplossingen. De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, kennen geen geografische grenzen. Om de benodigde antwoorden te vinden is een multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschap en maatschappij een must. Onderwijs en een continue dialoog spelen daarbij een centrale rol.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

ma 5 september 2022 16:00 tot 17:30

Locatie Omnia

Vier de opening van het academisch jaar 2022-2023 met ons mee

De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research nodigt je van harte uit omde opening van het academisch jaar 2022-2023 met ons mee te vieren. De ceremonie zal worden geleid door Sjoukje Heimovaara, de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het thema van dit jaar is: Planetary Boundaries

Tijdens de opening van het academisch jaar gaan drie wetenschappers van WUR dieper in op het thema van dit jaar: Planetary Boundaries. Ze vertellen over onderzoeken op het gebied van landbouw, de sociale aspecten van het voedselsysteem en de drijvende krachten achter overgangen en omslagpunten. Daarbij gaan ze ook in op wat zij denken dat nodig en mogelijk is en laten ze zien hoe verschillende disciplines en generaties samenwerken in Wageningen, in Europa en in de rest van de wereld.

Aanmelden

Voor de opening hebben we dit jaar gekozen voor een hybride evenement. We kunnen slechts een beperkt aantal gasten ontvangen in Omnia op Wageningen Campus en daarom vragen we je om op het aanmeldformulier aan te geven of je de opening op de campus of online wilt bijwonen. Eind augustus hoor je van ons hoe je de opening kunt bijwonen (op locatie of online).