Close to zero: naar het sluiten van de waterkringloop op gebiedsniveau met AquaReUse

Activiteit

Opening innovatieve waterzuivering AquaReUse

AquaReUse is de eerste oplossing in Nederland die op grote schaal meststoffen uit water kan halen. De officiële opening van AquaReUse vindt plaats op 23 april 2015 in het IDC Water van Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk. Ter gelegenheid van deze opening kunt u met sprekers uit de water- en tuinbouwsector, maar ook sprekers uit andere sectoren van gedachten wisselen over de beste strategie om te verduurzamen. Ook andere gebiedsgerichte oplossingen presenteren hun (tussentijdse) resultaten.

Organisator
Datum

do 23 april 2015 12:00 tot 17:00

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606

Close to zero: naar het sluiten van de waterkringloop op gebiedsniveau met AquaReUse

De glastuinbouwsector staat voor de uitdaging de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar (nagenoeg) nul terug te brengen. Wageningen UR Glastuinbouw werkt samen met diverse partners aan oplossingen voor deze emissieproblematiek. Dat gebeurt in eerste instantie door de teelt en het teeltsysteem zelf nauwkeurig onder de loep te nemen. In substraatteelten ontwikkelen we oplossingen om volledig recirculeren mogelijk te maken. In grondgebonden teelten ligt de nadruk op het beperken van verliezen door nauwkeuriger water- en meststoffengift. Deze oplossingen zijn in het Innovatie en Demonstratie Centrum Water te bezichtigen. Het beperken van de emissie en het sluiten van de kringloop kan ook op gebiedsniveau plaatsvinden. Individuele bedrijven lozen dan overtollig gietwater, dat vervolgens collectief wordt behandeld en tot goed gietwater wordt opgewerkt.

Debatmiddag

Ter gelegenheid van opening van de allereerste fabriek voor schoon gietwater AquaReUse wordt er een debatmiddag gehouden getiteld ‘Close to zero: de emissierace’.
Bezoekers kunnen op deze middag in debat met vier koplopers die vertellen over hun race naar het nulpunt. Sprekers uit de eigen sector, en koplopers uit de bouw en de zorg.


Eduardo van den Berg.jpg

Eén van de spreker is Eduardo van den Berg van Pharmafilter. Hij spreekt over ‘Duurzaam? Opleggen werkt niet, samenwerken wel’. In een artikel op de website van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zegt hij: “Duurzaamheid afdwingen levert allergieën op.” Je kunt er beter voor zorgen dat er een samenwerking is op basis van vertrouwen en die alle deelnemers voordelen oplevert. “Duurzaamheid als uitkomst van een efficiency-operatie is de mooist-denkbare uitkomst. Pharmafilter is daarvan een goed voorbeeld.”