Panorama Nederland

Lezing

Panorama Nederland: wateropgaven benutten voor omgevingskwaliteit (Daan Zandbelt, Rijksadviseur)

De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep gedaan worden op ons vermogen om het land op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Organisator Impulse
Datum

wo 13 maart 2019 12:30 tot 13:30

Locatie Impulse, gebouwnummer 115

Hoe kun je de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel laten zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst? Dat is de vraag waarop het College van Rijksadviseurs* met Panorama Nederland een antwoord wil geven. Met Panorama Nederland schetsen zij de opgaven die op Nederland afkomen en wat de mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Daan Zandbelt is één van de drie Rijksadviseurs.

Het eerste hoofdstuk van Panorama Nederland gaat over water. Hoe kan het anders in Nederland waterland? Frans ter Maten (Water Natuurlijk), Heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe, reageert vanuit de praktijk op de opgaven en oplossingen die Panorama Nederland voor het waterbeheer schetst. Een actueel thema, want precies een week na de lunchlezing, op 20 maart, zijn er Waterschapsverkiezingen!

*Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december Panorama Nederland gelanceerd: een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land.

https://www.vallei-veluwe.nl/over-ons/onze-organisatie/

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2018/12/07/college-van-rijksadviseurs-lanceert-panorama-nederland

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland