Activiteit

Petition Action

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Organisator Amnesty International student group Wageningen
Datum

wo 22 februari 2017 12:15 tot 13:30

Locatie Forum, gebouwnummer 102
Leeuwenborch, gebouwnummer 201