Promotie

PhD defence Viola Kurm

Title thesis: Causes and consequences of soil bacterial rarity

Promovendus ms. V Kurm
Promotor prof.dr.ir. WH (Wim) van der Putten
Copromotor dr WHG Hol
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Nematologie
Datum

di 22 mei 2018 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Oorzaken en gevolgen van zeldzaamheid bij bodembacteriën

Binnen de diverse gemeenschap van bodembacteriën komen de meeste soorten in extreem lage hoeveelheden voor en worden de “rare biosphere” genoemd. In deze thesis heb ik onderzocht waarom sommige soorten zeldzaam en anderen veelvoorkomend zijn. Ik vond dat vele zeldzame soorten snel kunnen groeien en goed zijn in concurreren, maar dat zeldzame soorten ook meer last kunnen hebben vanroofdieren. Dit zou hun zeldzaamheid kunnen verklaren. Groeisnelheid, concurrentievermogen en weerstand tegen roofdieren verschilde echter nogal tussen zeldzame soorten. Bovendien heb ik getest of zeldzame bodembacteriën planten kunnen beschermen tegen insecten door de resistentie mechanismen van de plant te stimuleren.  Er was geen effect van zeldzame soorten op plantresistentie. De reactie van de plant verschilde echter met verschillende bacteriale gemeenschappen ongeacht of er zeldzame soorten aanwezig waren of niet. Samengevat laat mijn thesis zien dat er waarschijnlijk geen algemene oorzaak is voor bacteriële zeldzaamheid en geen algemeen effect op plantgezondheid.