Photosynthetic efficiency in microalgal lipid production

Promotie

Photosynthetic efficiency in microalgal lipid production

Promovendus IM (Ilse) Remmers MSc
Promotor prof.dr.ir. RH (Rene) Wijffels
Copromotor dr.ir. PP Lamers
Organisatie Wageningen University, Bioprocess Engineering
Datum

vr 15 september 2017 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Korte samenvatting

Microalgen zijn een interessante alternatieve bron voor de voedsel-, brandstof- en chemische industrie. Verschillende studies, waaronder op pilot-schaal, zijn al uitgevoerd om naar de haalbaarheid van algen als hernieuwbare grondstof te kijken. Alhoewel we in de laatste jaren al heel veel kennis hebben opgedaan, zijn de huidige productiekosten van algencultivatie helaas nog steeds te hoog voor grootschalige bulkproductie van bijvoorbeeld biobrandstoffen.

De grootste oorzaak voor de hoge kosten is de verlaagde efficiëntie van algen onder productieomstandigheden. In dit onderzoek is gekeken naar het optimaliseren van vetproductie in microalgen voor de biobrandstofindustrie. Verschillende productiestrategieën zijn vergeleken en de beperkingen op zowel moleculair- als productieniveau zijn in kaart gebracht. Er is nog een enorme potentie voor verbeteringen, waaronder het optimaliseren van (genetisch) verbeterde algensoorten en verbeterde kweek strategieën waarin meer rekening gehouden wordt met de dynamische weer condities.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het EU FP7 FUEL4ME project onder nummer 308938. Het doel van dit programma is het ontwikkelen van hernieuwbare en schaalbare processen voor biobrandstof uit microalgen.