Activiteit

Polarized innate immunity: conservation of macrophage polarization in carp

Samenvatting:

Wanneer pathogenen zoals parasieten, bacteriën of virussen het lichaam binnenkomen staan ze vrijwel gelijk oog in oog met het aangeboren immuunsysteem. Dit aangeboren immuunsysteem wordt snel geactiveerd om de pathogenen de controleren en te vernietigen, maar is ook essentieel om de schade te repareren nadat de infectie voorbij is. Macrofagen van zoogdieren zijn belangrijke ‘regisseurs’ van de aangeboren immuunrespons en vervullen belangrijke rollen in situaties van ontsteking tot genezing. Ontsteking, het controleren en verwijderen van pathogenen vraagt een hele andere immuunrespons dan de reparatie van weefsel en genezing. Dit vereist de macrofaag te ‘polariseren’ en hele verschillende, soms zelfs tegengestelde functies, uit te voeren. Gebaseerd op indicaties dat zulke gepolariseerde macrofagen ook zouden kunnen bestaan in vissen, hebben we de conservatie van gepolariseerde macrofagen in de karper onderzocht. We hebben gepolariseerde macrofagen van de karper gekarakteriseerd als inflammatoir en anti-inflammatoir (of genezend) op een functioneel, transcriptioneel en metabool niveau.