Promotie

Portraying the sustainable consumer: Exploring sustainable food consumption using a lifestyle segmentation approach

Een levensstijl-segmentatiebenadering van duurzame voedselconsumptie.

Hedendaagse voedselpatronen zijn gerelateerd aan allerlei duurzaamheidsproblemen. Denk aan de impact op het milieu of problemen rondom dierenwelzijn. Door minder dierlijke (met name vlees en zuivel) en meer plantaardige producten te eten kunnen we onze voedselconsumptie duurzamer maken. In een reeks segmentatiestudies in dit proefschrift zijn consumenten in groepen ingedeeld, waarbij o.a. is gekeken naar wat zij vinden van duurzaam eten, en of ze zich duurzaam gedragen. Ook is gekeken hoe deze groepen het best benaderd kunnen worden om hun intenties om duurzamer te gaan eten te verhogen. Verschillende leerpunten zijn geformuleerd: 1) het is van belang om verschillende soorten duurzaam voedingsgedrag te onderscheiden, 2) de link tussen duurzaam eten en gezondheid is veelbelovend, en 3) het is van belang om rekening te houden met verschillen tussen productgroepen. Dit proefschrift leidt tot een beter begrip van duurzame voedselconsumptie en draagt daarmee bij aan een verschuiving naar een duurzamer eetpatroon.