Potatoes, pathogens and pests. Effects of geneticmodification for plant resistance on non-target arthropods

Promotie

Potatoes, pathogens and pests. Effects of genetic modification for plant resistance on non-target arthropods

Promovendus ms. E (Jenny) Lazebnik
Promotor prof.dr.ir. JJA (Joop) van Loon
prof.dr. M (Marcel) Dicke
Organisatie Wageningen University, Wageningen Plant Research, Laboratorium voor Entomologie
Datum

vr 9 juni 2017 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting


Om aardappelplanten tegen aardappelziekte te beschermen worden op dit moment chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Als alternatief voor deze chemische bestrijding kunnen aardappelplanten gemodificeerd worden met genen van wilde aardappelsoorten die resistent zijn tegen aardappelziekte. Hierdoor kan de negatieve invloed van bestrijdingsmiddelen op het milieu gereduceerd worden. Voordat een genetisch gemodificeerd gewas op de markt kan komen, moeten eerst de risico’s voor het milieu beoordeeld worden, zoals het effect van het gewas op insecten en andere organismen. De focus van dit proefschrift is het ontwikkelen en testen van methoden en protocollen om de risico’s van genetisch gemodificeerde gewassen op het milieu in kaart te brengen. Hiervoor zijn de interacties onderzocht tussen een gemodificeerd aardappelras, aardappelziekte, en zowel schadelijke als nuttige insecten. Deze interacties werden onderzocht op verschillende niveaus: genregulatie in de cel, overleving en groei van insecten onder kasomstandigheden, en de effecten op de biodiversiteit van insecten in het veld. De resultaten van dit proefschrift dragen bij aan de optimalisering van bestaande protocollen voor risicobeoordeling van genetisch gemodificeerde gewassen en bieden daarnaast een leidraad voor landbouwbeleid omtrent toekomstige biotechnologische ontwikkelingen.