Promotie

PoultryBot, a robot for poultry house applications - Localisation, path planning, object recognition and performance evaluation

Samenvatting

In moderne pluimveestallen hebben leghennen veel bewegingsvrijheid. Hoewel positief voor dierwelzijn, zorgt dit ook voor extra handwerk, onder andere voor het rapen van grondeieren en het monitoren van de complexe interacties tussen de dieren. Op basis van de toegenomen aandacht voor robotica, ook in de landbouw, voor het vervangen van ongewenst werk en het uitbreiden van de waarnemingsmogelijkheden, wordt daarom in dit werk een robot voor zulke taken gepresenteerd: PoultryBot.

Omdat zo’n robot niet bestond, zijn eerst geschikte methoden voor de verschillende robotonderdelen getest op hun geschiktheid voor de pluimveestal. Voor plaatsbepaling en navigatie bleken bestaande methoden voldoende geschikt. Voor padplanning, objectherkenning en het rapen van grondeieren zijn nieuwe methoden ontwikkeld en getest. Uiteindelijk zijn alle onderdelen geïntegreerd in de PoultryBot en zijn de prestaties bepaald voor het autonoom navigeren en het rapen van grondeieren. PoultryBot bleek beide taken te kunnen volbrengen, waarmee het ’s werelds eerste robot voor pluimveestallen is.