Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei

Activiteit

Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei

IRS (Kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) en Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) organiseren een Praktijkdag op 2 juli 2015 op PPO-locatie Vredepeel en bieden een uitvoerig programma aan. Er is een doorlopende bedrijvenmarkt en via een geleide rondgang, ‘s ochtends en ‘s middags, kan kennis genomen worden van de diverse thema’s.

Organisator
Datum

do 2 juli 2015 08:30 tot 18:00

Locatie Open teelten Vredepeel
Vredeweg 1C
5816 AJ Vredepeel
0478 - 538 240

Programma

08.30 Praktijkdag open met doorlopend Bedrijvenmarkt

Start geleid programma

09.20-13.50 Start geleide rondgang

09.30-14.00 Uitleg in het veld bij diverse proeven en demo’s

10.30-15.00 Demonstratie spuitdoppen en reiniging veldspuit

11.00-5.30 Uitleg in het veld bij diverse proeven en demo’s

12.00-16.30 Afsluiting geleid programma

18.00 Sluiting Praktijkdag

Thema’s

Suikerbieten:

 • Rassenproef rhizoctoniaresistentie
 • Bemesting - 5e actieprogramma Nitraat
 • Bladschimmels
 • Organische stof op peil houden
 • Demo spuitfouten
 • Diagnostiek

Cichorei:

 • Genetische vooruitgang
 • Opbrengstverhoging
 • Onkruidbeheersing
 • Organische stof op peil houden
 • Demo spuitfouten
 • Diagnostiek