Praktijkmiddag Prei

Activiteit

Praktijkmiddag Prei 2015

Wageningen UR, ZLTO/LLTB team vollegrond en DLV Plant organiseren de Praktijkmiddag Prei op donderdag 22 oktober op de PPO-locatie in Vredepeel.

Organisator
Datum

do 22 oktober 2015 13:00 tot 17:00

Locatie Field crops Vredepeel
Vredeweg 1C
5816 AJ Vredepeel
+31 478 538 240

Ontwikkelingen in de teelt en markt van prei volgen elkaar snel op. Het is dan ook voor telers en adviseurs van belang op de hoogte te blijven. De Praktijkmiddag Prei wordt georganiseerd om de nieuwste ontwikkelingen op onder andere het gebied van rassenkeuze, bemesting, gewasbescherming, oogst, nieuwe teeltsystemen en verwerking onder de aandacht te brengen bij de telers en adviseurs.

De Praktijkmiddag Prei is op donderdag 22 oktober op PPO-locatie Vredepeel. De volgende Landelijke Preidag zal in 2017 plaatsvinden.

Thema’s, die op 22 oktober aan de orde komen zijn o.a:

  • Bodemkwaliteit op zand
  • Rassendemo prei
    m.m.v. Bejo Zaden, Enza zaden, Nunhems, Seminis, Syngenta en Tozer Seeds/Uniseeds
  • Biologische teelt
  • Organische stof op peil houden
  • Bemesting
  • Aaltjes/bodemgezondheid