Praktijkmiddag akkerbouw Wijnandsrade

Open dag

Praktijkmiddag akkerbouw Wijnandsrade

Suikerbieten en aardappelrassen, groenbemestermengsels en innovaties op gebied van reductie gewasbeschermingsmiddelen zijn onderwerpen, die op de Akkerbouwdag van 4 september in Wijnandsrade aan de orde komen. Door proefvelden, demonstraties en workshops te bezoeken en de toelichting van deskundigen bij te wonen krijgen bezoekers informatie over de diverse thema’s.

Organisator WUR open teelten locatie Wijnandsrade met LLTB
Datum

di 4 september 2018 13:00 tot 17:00

Locatie Proefboerderij Wijnandsrade, Bongard 1, 6363 CH, Wijnandsrade

WUR Open Teelten en Stichting Proefboerderij Wijnandsrade (LLTB) organiseren ook dit jaar weer de Akkerbouwdag in Zuid-Limburg op de Proefboerderij in Wijnandsrade.

Onderwerpen

  • Rassendemonstratie suikerbieten met nadruk op resistentie tegen ziekten zoals Rhizoctonia, Bietcystenaaltjes, Cercospora etc. door Betaseed, KWS, SESvanderHave, Strube.
  • Rassendemonstraties aardappelen door Farm Frites en Agrea.
  • Groenbemesterdemonstratie - onderzaai gras in graan Wat is de potentie van groenbemesters, die tijdens de zaai van graan al worden door Barenbrug.
  • Groenbemesterdemonstratie - meerwaarde mengsels. Wat kunnen groenbemesters, die opgebouwd zijn uit diverse soorten (uitgebreide mengsels), betekenen door Agrea.
  • Pilot Slim Bemesten - nu en in de toekomst! door AgriConnection, Delphy en WUR
  • Innovaties Reductie gewasbeschermingsmiddelen door Amazone
  • Demonstratie innovaties AMAZONE & CLAAS
Programma
13.00 uur Praktijkmiddag open
13.15 uur Opening door bestuur Stichting Proefboerderij Wijnandsrade
13.30 – 16.30 uur Geleid programma in het veld
16.30 - 17.30 uur Presentatie – demonstratie innovaties AMAZONE & CLAAS
17.30 uur Sluiting Praktijkmiddag