Praktijkmiddag suikerbieten op 2 juni 2016

Activiteit

Praktijkmiddag suikerbieten op 2 juni 2016

Wageningen UR en IRS (Kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) verzorgen op donderdagmiddag 2 juni 2016 in Lelystad een Praktijkmiddag suikerbieten met een uitvoerig en interessant programma. Er is een bedrijvenmarkt en via een geleide rondgang kunnen de deelnemers uitleg bij diverse onderwerpen en demo’s.

Organisator
Datum

do 2 juni 2016 13:00 tot 18:30

Locatie Open teelten Lelystad
Edelhertweg 1
8219 PH Lelystad
0320 - 291 111

De Praktijkmiddag suikerbieten wordt gehouden op de Wageningen UR-locatie aan de Edelhertweg in Lelystad.

Programma
13.00 (doorlopend) Bedrijvenmarkt
13.00 Opening door Frans Tijink (directeur IRS)
13.05 Presentatie 'Suikerbieten - fit voor de toekomst' door Frans Tijink
13.25-15.25 Start geleide rondgangen. Gedurende een rondgang van 2 uur krijgt u uitleg bij diverse proeven en demo's. U kunt dus van 13.25 uur tot 15.25 uur beginnen aan de rondleiding
18.30 Sluiting Praktijkmiddag

Onderwerpen tijdens rondgang

  • Rassenproef rhizomanie- en bietencysteaaltjesresistentie
  • K- en P-trappenproeven en bemesting
  • Demo: effecten groenbemesters op ziekten en plagen in de bietenteelt
  • Geïntegreerde onkruidbeheersing
  • Spuittechniek en driftreductie
  • Diagnostiek

Volg de ontwikkeling via Bietenmonitor op Akkerwijzer.nl

Op een groot praktijkperceel suikerbieten liggen veel proeven en demonstratiestroken. Naast regulier onderzoek wordt een groot aantal proeven en demo’s gebruikt voor de Praktijkmiddag Suikerbieten op 2 juni 2016. In de Bietenmonitor op Akkerwijzer.nl ziet u beelden van de ontwikkeling van het gewas.

Hoofdsponsor van de Praktijkmiddag suikerbieten:

Suiker Unie

Locatie Praktijkmiddag suikerbieten