Promotie

Production efficiency of mussel bottom culture

Promovendus dr.ir. JJ (Jacob) Capelle
Promotor prof.dr. AC (Aad) Smaal
Copromotor dr.ir. JWM (Jeroen) Wijsman
Copromotor Promotor: prof. dr PMJ Herman
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Aquacultuur en visserij
Datum

vr 10 maart 2017 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Mosselkwekers hebben vooral met het zaaien invloed op het kweekrendement. Als in een hoge dichtheid wordt gezaaid is er tussen de mossels strijd om een goede plaats en goed voedsel. Ook is er te weinig bewegingsvrijheid om zich in optimale patronen te organiseren. Daarbij komen er veel natuurlijke vijanden, zoals krabben, op grote hoeveelheden mosselen af. In een experiment kwam het verlies door krabbenvraat zelfs op dertig procent uit. Maar ook zeesterren zijn belangrijke predatoren en kunnen mosselbanken in korte tijd volledig laten verdwijnen.

In de Waddenzee zijn minder zeesterren op locaties met lage zoutgehaltes. Daar overleven wilde mosselbanken het beste. Op die locaties is echter de groeisnelheid van de mosselen ook laag. In dit onderzoek wordt aangetoond dat het verplaatsen van mosselen naar kweekpercelen met een hoger zoutgehalte en betere voedselkwaliteit, maar waar zeesterren beperkt worden, voor een betere groei en overleving van mosselen zorgt. Hier profiteren zowel de mosselkwekers als de eidereend van.