Activiteit

Publicatie Voedsel-Economisch Bericht (VEB)

Graag nodigt Wageningen Economic Research journalisten uit voor de publicatie Voedsel-Economisch Bericht (VEB) (voormalig Landbouw-Economisch Bericht). Het VEB geeft een breed verklarend overzicht van de gang van zaken in de Nederlandse agrofoodsector.

Organisator Wageningen Economic Research
Datum

di 4 oktober 2016 10:30 tot 12:00

Locatie Alexanderveld 5, Den Haag

Het biedt informatie over diverse aspecten van de voedselproductie in Nederland. Wie produceren de grondstoffen in Nederland voor ons voedsel? Wie verwerken die grondstoffen? Wat speelt er in de diverse ketens voordat de grondstof als voedsel het bord van de consument bereikt? Ook geven we een korte outlook op de ontwikkeling van prijs, aanbod en vraag van akkerbouw, dierlijke productie en zuivel.

Aanmelden kan door uw naw-gegevens te sturen aan yvonne.fernhout@wur.nl