Nieuws

Putting food on the table. The European Union governance of the wicked problem of food security

Voedselzekerheid stond de afgelopen jaren hoog op de agenda van Europese beleidsmakers, waarbij debatten over voedselzekerheid werden gekenmerkt door hoge maten van complexiteit, onzekerheid en controverses. Hoewel Europese politici zich meermaals committeerden aan een versterking van de coherentie van bestaand beleid, toont dit proefschrift dat deze beloften slechts beperkt zijn nagekomen. Het onderzoek laat zien dat hoewel de Europese instituties, en met name de Commissie, relatief goed in staat blijken om met de complexiteit en controverses rond voedselzekerheid om te gaan, er in de jaren volgend op de voedselprijzencrises van 2007-8 en 2010 weinig substantiële veranderingen zijn doorgevoerd in beleidsprocessen en –uitkomsten. Voedselzekerheid blijkt een ‘consensus frame’ dat door alle betrokken stakeholders van stal wordt gehaald om bestaand beleid te legitimeren of te bekritiseren, maar wat amper echt ter tafel is gekomen. Versterkte beleidsintegratie wordt daarbij bemoeilijkt door verkokering en tegengestelde belangen. Het proefschrift sluit daaropvolgend af met een pleidooi voor ‘good enough governance’ (goed-genoeg-beleid) en ‘clumsy solutions’ (onelegante oplossingen).