Promotie

Replacing animal experiments in developmental toxicity testing of phenols by combining in vitro assays with physiologically based kinetic (PBK) modelling

Promovendus ms. M (Marije) Strikwold
Promotor prof.dr.ir. IMCM (Ivonne) Rietjens
Copromotor prof. dr. RA Woutersen
dr. ir. A Punt
Organisatie Wageningen University, Sub-department of Toxicology
Datum

vr 29 april 2016 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Voor het testen van de toxicologische veiligheid van chemische stoffen worden vaak dierexperimenten gebruikt. Een alternatief hierop is het gebruik van in vitro toxiciteitstesten. Deze testen geven echter niet altijd een goed beeld van de daadwerkelijke toxiciteit van een stof in het levende organisme. Het vertalen van in vitro data naar een in vivo toxiciteitswaarde is daarom van belang, en is op dit moment nog een beperkende factor voor het gebruik van in vitro uitkomsten in de afleiding van veiligheidsgrenzen voor blootstelling van de mens aan chemische stoffen. In het huidige onderzoek laat we zien hoe we in vitro embryotoxiciteitswaarden hebben vertaald naar in vivo ontwikkelingstoxiciteitswaarden voor de rat en de mens met behulp van fysiologisch gebaseerde kinetische (PBK) modellen. Deze modellen beschrijven de absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME) van een stof in een organisme. Tevens hebben we een modelbenadering opgesteld dat in vitro toxiciteitsdata, PBK modellering en Monte Carlo simulaties integreert om de effecten van interindividuele variatie in kinetiek op fenol geïnduceerde ontwikkelingstoxiciteit te kunnen schatten. Het onderzoek uitgevoerd in dit proefschrift kan een bijdrage leveren aan de vervanging van dierproeven voor het testen van de veiligheid van chemische stoffen, en mogelijk resulteren in een methode die goedkoper is en niet gebaseerd is op dierproeven en meer relevant voor de mens.