Risk based surveillance for vector-borne diseases in horses: combining multiple sources of evidence to improve decision making

Promotie

Risk based surveillance for vector-borne diseases in horses: combining multiple sources of evidence to improve decision making

Opkomende vectoroverdraagbare ziekten zijn een toenemende zorg, vooral in de paardenpopulaties die een speciale rol lijken te spelen in de verspreiding van infectieziekten. In het algemeen reizen paarden ver en vaak en ondanks gezondheids- en economische impact van paardenziekten zijn effectieve regelingen rond preventie van infectieziekten niet altijd goed geïmplementeerd, zodat het reizen van paarden niet altijd veilig verloopt. Het hier gepresenteerde werk probeert om de surveillance van vectoroverdraagbare paardenziekten te verbeteren en op verschillende manieren om daarmee de kans op vóórkomen van een geïntroduceerde epidemische infectie beter te kunnen beoordelen.

Promovendus C.O.J. (Céline) Faverjon
Copromotor Aline dr. AA (Aline) de Koeijer
Copromotor Prof. dr. J.A. Stegeman
Prof. dr. A. Leblond
Dr. ir. E.A.J. Fischer
Organisatie Wageningen University & Research, Wageningen Bioveterinary Research
Datum

di 14 maart 2017 12:45

Locatie Utrecht Universiteit

Als eerste hebben we een spatio-temporeel kwantitatief model ontwikkeld, waarin verschillende kansen worden gecombineerd om de kans op introductie van Afrikaanse paardenpest en equine encefalose in Nederland en in Frankrijk te schatten. De combinatie van risicoschattingen levert een gedetailleerd beeld op van de werkelijke risico’s van deze pathogenen. Ten tweede hebben we syndroomsurveillance systemen vergeleken die gebruikmaken van twee aanpakken: een klassieke aanpak waarbij een drempelwaarde wordt gebruikt als alarm gebaseerd op de standaard fout van de voorspelling en een Bayesiaanse aanpak gebaseerd op de waarschijnlijkheidsratio. Hiermee hebben we gekeken naar vroeg detectie van West Nijl virus op basis van meldingen van symptomen van het zenuwstelsel in paarden. Beide benaderingen gaven interessante resultaten. Het gebruik van de stelling van Bayes was in het bijzonder bruikbaar vanwege de kwantitatieve uitkomst en de mogelijkheid om verschillende vormen van epidemiologische informatie te combineren.

Tenslotte is ook een Bayesiaanse aanpak gebruikt om risicoschattingen uit verschillende bronnen kwantitatief te combineren in een multivariaat syndroomsurveillance systeem (toegepast op West Nijl virus in Zuid-Frankrijk).

Het combineren van verschillende bronnen van bewijs bronnen gaf veelbelovende resultaten. Dit werk, gebaseerd op risicoschattingen, versterkt de surveillance van vectoroverdraagbare dierziekten in paarden en kan besluitvorming voor volksgezondheidsrisico’s ondersteunen. Het benadrukt ook het belang van verbeterde dataverzameling, datauitwisseling en datatoegankelijkheid  om volledig functionerende complexe surveillance systemen te kunnen implementeren, en het benadrukt de behoefte aan effectieve communicatie en training om deze aanpakken te bevorderen.

Trefwoorden: syndroomsurveillance, West Nijl, kwantitatieve risico analyse, Afrikaanse paardenpest, equine encefalose, vectoroverdraagbare zieken, surveillance gebaseerd op risico’s