Seminar

SEMINAR resultaten project Minder Methaanemissie door Melkvee

De zuivelindustrie streeft naar een reductie van 30% methaanemissie door de Nederlandse melkveestapel in 2020. In het TIFN-project ‘Minder Methaanemissie door Melkvee’ is vier jaar lang gewerkt door 4 onderzoeksgroepen van Wageningen University en relevante industriële partners, om methaanemissie door melkkoeien te verminderen. Op 14 maart 2017 wordt een seminar gehouden waarin een overzicht wordt gegeven van de tot nu toe bereikte resultaten binnen het project. Daarnaast zal het onderzoek in breder perspectief worden geplaatst, en zal de implementatie van de gepresenteerde resultaten worden bediscussieerd.

Het seminar vindt plaats op 14 maart van 9.30-17.00 uur in Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen. Deelname is gratis. Meldt je aan door een e-mail te sturen aan: lisette.bourquin@wur.

Organisator Leerstoelgroep Fokkerij en genetica, Leerstoelgroep Diervoeding
Datum

di 14 maart 2017 09:30 tot 17:00

Locatie Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen
Programma
9.30 - 9.45 Inloop met kofie
9.45-10.00 Welkom Henk Bovenhuis
Inleiding
10.00 - 10.30 Broeikasgasemissies in de melkveehouderij Corina van Middelaar
10.30-11.00 Methaan nderzoek in perspectief Jan Dijkstra
11.00-11.30 Pauze
Resultaten
11.30-12.00 Kan methaanemissie voorspeld worden op basis van de melksamenstelling? Sanne van Gastelen & Elsa Antunes-Fernandes
12.00-12.30 Kan methaanemissie worden verminderd door middel van fokkerij? Sabine van Engelen & Marleen Visker
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 How do rumen microbes affect the production of methane? Jueeli Vaidya & Joan Edwards
14.00-14.30 Hoe dragen modellen bij aan het inzicht in de vorming van methaan in de pens? Henk van Lingen
14.30-15.00 Pauze
Perspectief
15.00-15.30 In de paneldiscussie onder leiding van Han Swinkels wordt de implementatie van de gepresenteerde resultaten bediscussieerd
15.30-17.00 Borrel