Seminar

Scheepvaart en offshore operaties in de Arctic

In 2013 kwam het eerste containerschip in Rotterdam aan via de Noordoost Passage langs het Russische Noordpoolgebied. Vanwege het afnemende zee-ijs komen nieuwe scheepvaartroutes beschikbaar. De voordelen zijn duidelijk: een 3000 km kortere route in vergelijking met de route langs het Suezkanaal, wat veel tijd en brandstof bespaart. In dit seminar worden de mogelijkheden van het werken in het noordpoolgebied besproken, zowel voor de scheepvaart als voor offshore operaties. Ervaren deskundigen gaan in op technische uitdagingen, regelgeving en milieu. Het seminar vindt plaats op woensdag 16 april op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Organisator HME, Canatec, IMARES Wageningen UR en het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Datum

wo 16 april 2014 09:30 tot 17:15

Locatie Ministerie van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC Den Haag)

De verwachting is dat de scheepvaart activiteiten gestaag toenemen in de komende decennia. Olie en gas gerelateerde activiteiten, nieuwe havens en toerisme zullen verder toenemen in de Arctic. Ter illustratie: op dit moment worden 105 schepen gebouwd; allemaal met ijsklasse. Naast voordelen zijn er ook uitdagingen. Reders moeten hun bemanning trainen om te werken onder zware omstandigheden. De bemanning heeft te maken met uitdagende taken zoals ijs management om te voorspellen wat de ijsdikte is, het volume, en waar en wanneer het ijs aanwezig is. Er zijn ook logistieke uitdagingen zoals navigatie en communicatie. Milieuprestaties zijn van cruciaal belang om toe te werken naar internationale acceptatie van nieuwe Arctische activiteiten. Voorbeelden zijn onderwatergeluid, fijnstof, effectiviteit van de behandeling van ballastwater en gevoelige gebieden met zeezoogdieren zoals walvissen, narwallen en beloega's.

Het seminar wordt georganiseerd door HME, Canatec, IMARES Wageningen UR en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het seminar wordt ondersteund door TKI Maritiem met het doel om kennis uit te wisselen in een netwerk van Arctische professionals.