Sediment toxicity testing and prospective risk assessment of organic chemicals

Promotie

Sediment toxicity testing and prospective risk assessment of organic chemicals

Promovendus dr. NJ (Noël) Diepens
Promotor prof.dr. AA (Bart) Koelmans
Copromotor prof.dr.ir. PJ (Paul) van den Brink
Organisatie Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer
Datum

ma 19 oktober 2015 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Waterbodems beslaan een groot deel van het aardoppervlak (74.5%) en zijn cruciaal voor het goed functioneren van aquatische ecosystemen. Synthetische chemicaliën kunnen het functioneren van deze ecosystemen negatief beïnvloeden. Het is dus belangrijk om een transparante en doelgerichte risicobeoordeling te hebben zodat deze chemicaliën geen onacceptabele effecten kunnen veroorzaken in het milieu. Huidige methoden om het risico van organische chemicaliën voor sediment flora, fauna en micro-organisme te beoordelen zijn fragmentarisch en divers. Deze studie draagt bij aan de ontwikkeling van een transparante en holistische risicobeoordeling voor organische chemicaliën in waterbodems, dat gebaseerd is op het mechanistisch begrijpen van opnamen processen van chemische stoffen en dat experimenteel werk met modellen integreert. De resultaten kunnen leiden tot een slimmere en goedkopere risico-beoordelingsmethode.