Seminar Het Nieuwe Telen

Activiteit

Seminar Het Nieuwe Telen

Wageningen UR Glastuinbouw organiseert in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland het seminar Het Nieuwe Telen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor (oud)deelnemers aan de cursus HNT en voor ondernemers die geïnvesteerd hebben in technieken voor HNT (luchtbehandelingskasten, Ventilation Jets e.d.).

Organisator
Datum

do 19 november 2015 13:00 tot 20:00

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606

Wat gaat er goed en wat gaat er fout bij het toepassen van de kennis uit Het Nieuwe telen? Sommige telers zijn voorzichtig en zetten kleine stapjes, anderen hebben inmiddels grenzen aan de toepassing ontdekt. Er zijn spectaculair grote besparingen of teeltverbeteringen bereikt, maar ook fouten gemaakt.
Tijdens het seminar HNT wisselen telers die de cursus HNT volgen of gevolgd hebben en telers die geïnvesteerd hebben in hulpinstallaties voor HNT hun ervaringen uit. Door de ervaringen te delen kunnen we van elkaar leren!
In het programma kun u kiezen uit workshops over HNT onderwerpen verzorgd door telers, onderzoekers en leveranciers van klimaatcomputers en energieschermen.

Programma

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van de bijeenkomst.

Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.