Seminar 'Waarde uit waterige reststromen'

Seminar

Seminar 'Waarde uit waterige reststromen'

Seminar over innovaties in de productie van aquatische biomassa op afvalwater.

De zuivering van afvalwater is kostbaar. Er wordt volop gewerkt aan duurzame alternatieven voor het zuiveren van afvalwater met algen, waterplanten en insecten. Uit de gekweekte biomassa kunnen waardevolle componenten gehaald worden. Hierdoor wordt dit nutriëntrijke afvalwater benut als grondstof. Op de testsite van ACRRES - Wageningen UR in Lelystad worden innovaties op praktijkschaal onderzocht en getoetst. De tussentijdse resultaten worden gepresenteerd en zijn te zien in de praktijk tijdens de netwerkmeeting.

Organisator ACRRES - Wageningen UR en ENVAQUA
Datum

wo 15 juni 2016 13:00 tot 17:00

Locatie BioScience Center - Wageningen UR, Runderweg 6, 8219 PK Lelystad

Programma Seminar

13.00 Ontvangst
13.30 Welkom (Herman Schoorlemmer, Wageningen UR-ACRRES)
13.40 Portfolio biomassa bij waterschappen en natuurverenigingen
(Thijs Copini, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
14.00 Innovaties bij ACRRES met algen, wieren, waterplanten (Rommie van der Weide, Wageningen UR – ACRRES)
14.30 Bedrijvenpitches
15.00 Break
15.30 Innovatieve voorbewerkingstechniek waterige reststromen (Pure Waterwell)
15.45 Effluent polishing en productie van algen (AF&F)
16.00 Bedrijvenpitches
16.20 Rondleiding over de testsite met stops bij diverse innovaties
17.00 Borrel