Seminar

Seminar over de mogelijkheden van oppervlakte-analyse

Het oppervlak van een object of een levende cel kan veel vertellen over de kwaliteit van producten en materialen of inzicht geven in (biologische) systemen en processen. Een reeks van technieken en WUR faciliteiten zijn beschikbaar voor onderzoekers om de oppervlakken te karakteriseren in voedselproducten, materialen en het milieu.

Organisator Shared Research Facilities, with contributions by WEMC, ORC, Surfix
Datum

do 25 januari 2018 12:00 tot 13:30

Locatie Impulse, gebouwnummer 115

Heb je interesse in oppervlakte-analyse en hoe beschikbare geavanceerde faciliteiten kunnen bijdragen aan je eigen onderzoek neem dan deel in het Shared Research Facilities’ ‘Seminar on the possibilities of surface analysis’ op 25 januari 2018.

Meer informatie en hoe aan te melden op de Engelse pagina.