Seminar personalised nutrition and health: Hoe ver zijn we?

Cursus

Seminar personalised nutrition and health: Hoe ver zijn we?

Meer dan ooit is de voedingssector hot! Op het gebied van onderzoek, industrie, handel, foodservice en (e)retail is er sprake van grote en elkaar versterkende dynamiek. Relatief nieuwe ontwikkelingen zoals voeding en gezondheid op persoonlijke maat, oftewel personalised nutrition and health vragen u als professional in te spelen op veranderende marktkansen. De consument is veel bewuster geworden en voedt zich graag met voeding die echt bijdraagt aan zijn of haar gezondheid. Tijdens het seminar krijgt u een update over de huidige stand van zaken en de nieuwe mogelijkheden van onderzoek en business in personalised nutrition.

Organisator TNO, Wageningen Food & Biobased Research en Wageningen Academy
Duur 1 dag
Setup Campus WUR
Locatie Wageningen Campus

Nutrition and health: hoever zijn we?

De volgende onderwerpen worden door experts van Wageningen University & Research (WUR), TNO en sprekers uit het bedrijfsleven besproken, waarbij ruime gelegenheid zal zijn voor interactie en praktijk.

• Hoe kunnen we consumenten écht beter helpen de juiste voedingskeuzes te maken?

• Kunnen we actuele gezondheidsstatus koppelen aan persoonlijke voedingsadviezen?

• Hoe kan de voedingssector een businessmodel maken van personalised nutrition and health?

• Welke technologische ontwikkelingen maken personalised nutrition & health mogelijk?

• Hoe kan de voedingssector innovatieve ideeën omzetten in producten en diensten voor de consument?

Doelgroep

Dit seminar is geschikt voor professionals (HBO/WOniveau), die hun kennis over Personalised nutrition and health willen vergroten. Vooral interessant voor R&D managers, new business development managers, productmanagers, brandmanagers, marktonderzoekers, innovatie managers en marketeers.

Resultaat

Na het seminar beschikt u over verdiepend inzicht over wat personalised nutrition and health is en wat het voor uw organisatie kan betekenen. U bent in staat om voor uw organisatie een toekomstgerichte visie, m.b.t. het onderwerp personalised food op te stellen. Met uw actuele kennis
over de mogelijkheden voor het ontwikkelen van business, kunt u in uw organisatie aan de slag met projecten op dit gebied of aanhaken bij het project van TNO-Food & Biobased Research.

Cursusleider

De cursusleider van deze cursus is Drs. Liesbeth Luijendijk,
Wageningen University & Research.