Lezing

Smart Grid in Balans - Auto als sleutel voor een duurzame toekomst

De energiewereld verandert, de energietransitie is in volle gang. Zelf duurzame energie opwekken, gebruiken en wat je over hebt terugleveren aan het net wordt steeds meer gemeengoed. Maar wat als je de eigen opgewekte, groene energie terug levert aan het net, terwijl je ’s avonds weer grijze energie moet gebruiken, omdat er op dat moment geen eigen opwek mogelijk is? Dan zou het natuurlijk handiger en aangenamer zijn om lokaal opgewekte energie ook daadwerkelijk lokaal en tijdonafhankelijk te gebruiken.
De resultaten van dit innovatieve onderzoek worden gepresenteerd op donderdag 11 juni bij Wageningen University in Lelystad.

Organisator
Datum

do 11 juni 2015 14:00 tot 16:30

Locatie ACCRES - Edelhertweg 1, 8219 PH Lelystad

Met het project ‘Smart Grid in Balans’ hebben onder andere Enexis, Renault, Wagening UR en GreenFlux* onderzocht óf en zo ja, welke rol de elektrische auto hierin kan spelen. Want als je de elektrische auto kunt gebruiken om je lokaal opgewekte energie op te slaan en te gebruiken wanneer je die energie nodig hebt, wordt elektrisch rijden pas echt groen. Bij een ‘overschot’ aan duurzame energie, fungeert de auto als een mobiele batterij en ontlast zo het net. Als mobiele batterijen zorgen deze auto’s ervoor dat duurzame energie grootschalig kan worden ingezet.

Presentatie app

Daarnaast wordt een app gepresenteerd die consumenten inzicht geeft met welke duurzame energie hun auto opgeladen wordt. Met deze app heeft de berijder de hele laadomgeving van Nederland interactief tot zijn beschikking. Door een slimme koppeling met het voertuig kan met de app bovendien gekozen worden waar, wanneer en hoeveel er geladen wordt met welk type energie.

Aansluitend vindt een e-tour plaats waarbij er een rondleiding verzorgt wordt langs diverse vormen van duurzame energieopwekking. Alle betrokken partijen zijn aanwezig om het project toe te lichten en uiteraard is er de mogelijkheid om met de deelnemende partners individueel te spreken.

Deelnemende partijen:

Deelnemende partijen Smart Grid in Balans