Activiteit

Spannende ontwikkeling in de Noordzee – hoe bewaren we de balans

Dit is het thema van de 19de editie van de Noordzeedagen: de jaarlijkse ontmoetingsdagen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Noordzee. Vanuit het Forteiland IJmuiden kunnen we ons laten inspireren door het uitzicht op de monding van het Noordzeekanaal en de Noordzee.

Organisator Wageningen Marine Research
Datum

do 3 oktober 2019 tot vr 4 oktober 2019

De Nederlandse onderzoeksinstituten (NIOZ, Wageningen Marine Research, Deltares en TNO) hebben in overleg met de ministeries OCW, IenW, LNV, EZK en Defensie een reeks van thematische onderwerpen geformuleerd om gezamenlijk de Noordzee te onderzoeken. In het programma Noordzee2030 en in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komen deze thema’s terug.

Graag nodigen wij u uit om mee te denken wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee kan én moet omvatten.