Speed dates Gewasdiversiteit op de Biobeurs 2019

Activiteit

Speed dates Gewasdiversiteit op de Biobeurs 2019

Ervaringen vanuit proeven van Wageningen University & Research met gewasdiversiteit worden op diverse manieren gedeeld op de aankomende Biobeurs in Zwolle (23 en 24 januari). Op beide dagen is er mogelijkheid om te speed daten met onderzoekers. Ook geven onderzoekers een workshop op woensdag 23 januari (om 17.45 uur) over dit thema.

Organisator Wageningen Plant Research, Leerstoelgroep Farming Systems Ecology
Datum

wo 23 januari 2019 tot do 24 januari 2019

Locatie Biobeurs, Zwolle

Gewasdiversiteit is een belangrijke bouwsteen van een weerbaar productiesysteem. Gewasdiversiteit in tijd (vruchtwisseling) en ruimte (strokenteelt, mengteelten) heeft bijvoorbeeld invloed op de vermeerdering van bodem gebonden ziekten en plagen en systeem efficiëntie. Zo gaan mengteelten vaak efficiënter om met licht, nutriënten en water dan monoculturen. Ook zijn er aanwijzingen dat mengteelten een andere invloed hebben op bodemkwaliteit dan monoculturen (bijvoorbeeld op aggregaat stabiliteit, doorworteling en organische stof opslag). Verder biedt gewasdiversiteit in tijd en ruimte, in combinatie met bodembeheer, kansen voor verhoging van de algemene biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het landschap.

Kom langs op het kennisplein, en boek een speed date-sessie

Om meer te weten te komen over de toepassing van gewasdiversiteit is het op aankomend Biobeurs bij de stand van WUR Open Teelten (kennisplein) mogelijk om te speed daten met onderzoekers. U kunt hier terecht voor vragen over strokenteelt, mengteelt, agroforestry, buurgewassen en de praktische toepassing van gewasdiversiteit. Door ook uw bedrijfsadviseur, buurman of andere geïnteresseerde mee te nemen ontstaat er de mogelijkheid om samen te leren, kennis te testen of bij te leren over gewasdiversiteit. De speed dates worden u aangeboden in het kader van diverse WUR projecten over het vergroten van gewasdiversiteit.

Geen mogelijkheid tot speed daten? Kom dan naar workshop 40: “Diversiteit en mechanisatie: hoe technologie ecologie kan faciliteren”, op woensdag 23 januari van 17:45 tot 18:45 in workshopruimte E, waarin onderzoekers Dirk van Apeldoorn en Marcel van der Voort de mogelijkheden en kansen van gewasdiversiteit met u ontdekken, binnen de kaders van de beschikbare mechanisatie op uw bedrijf. 

Het onderzoek naar gewasdiversiteit wordt gedaan binnen de systeemproeven ‘weerbare productiesystemen’ van Wageningen University & Research, op diverse locaties (Lelystad, Wageningen en op praktijkbedrijven). Er wordt gewerkt in een interdisciplinaire setting (stakeholders uit fundamenteel en toegepast onderzoek, agrarisch ondernemers en NGO’s) en er vindt uitwisseling plaats tussen diverse internationale kennispartijen middels samenwerking in diverse EU projecten, waaronder DiverIMPACTS.