Promotie

Stikstof-efficiëntie in aardappel: een geïntegreerde benadering vanuit de agronomie, fysiologie en genetica

Stikstof-efficiëntie is een complexe eigenschap, zowel fysiologisch als genetisch. Dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip door zijn detailleerde analyse. Dit onderzoek is zeer relevant voor de huidige inspanningen om enerzijds de opbrengst te verhogen onder lage stikstofbemesting en anderzijds om onder hoge stikstofbemesting de negatieve gevolgen op het milieu te verminderen. Het onderzoek richtte zich op een verbeterde strategie voor fenotypering van zowel de ondergrondse als bovengrondse ontwikkeling van de aardappel door gebruik te maken van een eco-fysiologische modelbenadering en een QTL analyse op basis van die gedetailleerde fenotypering. Deze benadering leverde veel agronomisch relevante variabelen op die beïnvloed worden door genotype en stikstofmanagement. Deze variabelen zijn te beschouwen als nieuwe eigenschappen geschikt voor selectie; veel QTLs voor deze eigenschappen zijn geïdentificeerd door gebruik te maken van zowel een diploïde splitsende populatie en een populatie van tetraploïde rassen. Deze benadering integreerde agronomie, gewasfysiologie en genetische analyse ten dienste van meer gerichte veredelingsprocessen.