Excursie

Studiedag Fungicidenresistentie

Ben je geïnteresseerd in de meest recente achtergronden rondom fungicidenresistentie? Vooral de praktische consequenties van deze resistentie en de maatregelen die genomen kunnen worden om het te voorkomen. Kom dan naar de studiedag Fungicidenresistentie op 28 september in Lelystad.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

do 28 september 2017 09:00 tot 15:30

Locatie Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, grote zaal, Edelhertweg 1, Lelystad
Zaal/kamer grote zaal

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden.

In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek naar diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken.

Deelname is gratis - inschrijven vooraf verplicht via www.knpv.org

Programma studiedag Fungicidenresistentie, 28 september 2017 - Lelystad: grote zaal
Tijd Spreker Bedrijf/instelling
09:00 Ontvangst
9:30 Huub Schepers Wageningen University & Research Opening en introductie FRAG-NL
9:40 Andreas Mehl Bayer Cropscience Introduction to FRAC
9:50 Anne Kortstee Ctgb Resistentieontwikkeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen
10:00 Helge Sierotzki Syngenta Resistance management Alternaria-potato
10:15 Helge Sierotzki Syngenta Resistance management Cercospora-sugar beet
10:30 Fokke Smit Certis Gevoeligheid van P. infestans-isolaten uit NW Europa voor benthiavalicarb en relatie met genotype
11:00 Andreas Mehl Bayer Cropscience Molecular aspects of fungicide resistance and relevance for the practice in cereals
11:30 Sjef van der Heijden & Marcel van Doorne UPL Mancozeb: een duurzame tool in resistentiemanagement
12:00 Lunch
13:30 Bert Evenhuis Wageningen University & Research Resistentiemonitoring in EuroBlight: Alternaria
13:45 Huub Schepers Wageningen University & Research Resistentiemonitoring in EuroBlight: Phytophthora
14:00 Geer Haesaert Ghent University Variabiliteit van de Alternaria-populatie in aardappel en de gevolgen voor fungicidengevoeligheid: een casestudie voor Vlaanderen
14:30 Terry van Loon Adama Resistentiemanagement in granen
14:45 Olaf van Campen Adama Resistentiemanagement in aardappel
15:00 Jan-Dries Luijks DuPont How Zorvec acts and the ideal resistance management
15:30 Sluiting