Activiteit

Studiedag Landgebruik

Op woensdagmiddag 26 juni 2019 vindt de studiedag Landgebruik in Nederland plaats. Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Kadaster en het Planbureau voor de Leefomgeving kijken we naar kansen en mogelijkheden om samen te werken op het gebied van data en informatie over landgebruik. Met gebruikers willen we dit op deze studiemiddag verder verkennen. En niet onbelangrijk, tijdens deze middag presenteert Wageningen Environmental Research (WENR) de nieuwe versie van databestand Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN), namelijk LGN2018.

Deelname aan de studiedag is gratis. Aanmelden kan via de oranje knop.

Organisator Wageningen Environmental Research
Datum

wo 26 juni 2019 12:30 tot 17:00

Locatie Gaia, gebouwnummer 101

Het doel van de middag is om voor productie en gebruik van referentiebestanden en informatie over Landgebruik in Nederland gezamenlijk kansen en mogelijkheden voor een efficiencyslag vast te stellen. In Nederland zijn Wageningen University & Research (WUR), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Kadaster de belangrijkste producenten van landgebruik- en bodembedekkingbestanden. Zij maken een basisbestand landgebruik (landgebruikkaarten) met een eigen classificatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving is een grote gebruiker van de verschillende landgebruikbestanden.

Het voorlopige programma
12:30 Inloop met een broodje en koffie/thee
13:00 Welkom/introductie programma
13:15 Presentatie nieuwe LGN
13:30 Een praktijkvoorbeeld
13:45/14:00 Landgebruik/bodembedekking in NL: een overzicht van sleutelorganisaties in NL
15:00 Koffie/thee
15:30 Brainstorm & 'break-out' sessies: Wat zijn de kansen voor de komende jaren?
16:15 Plenaire terugkoppeling uit de groepen
16:45 Slotsessie: conclusies en hoe verder?
17:00 Afsluitende borrel