Studiedag NVTL “Proeftuin Nederland voor een high-tech wereld”

Activiteit

Studiedag NVTL “Proeftuin Nederland voor een high-tech wereld”

De Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) organiseert haar jaarlijkse studiedag op woensdag 6 maart 2018. De dag heeft dit jaar als thema “Proeftuin Nederland voor een high-tech wereld”. Verschillende inleiders zullen in parallelle sessies spreken over innovaties in de glastuinbouwtechniek, teelttechniek en veehouderijtechniek.

Organisator Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL)
Datum

di 6 maart 2018 09:30 tot 17:00

Locatie Congrescentrum de Wageningsche Berg, Generaal Foulkesweg 96 te Wageningen

Er zijn parallelle ochtend- en middagsessies voor de sectoren glastuinbouw, open teelt en veehouderij. Nieuw is dit jaar dat VIAS, de vereniging voor Informatici in landbouw, voeding en groene ruimte, een van de sessies zal verzorgen en haar leden ook deel kunnen nemen aan de NVTL studiedag.

De studiedag voor glastuinbouwtechniek zal dit jaar bestaan uit twee delen, een excursie in de ochtend en een aantal inspirerende sprekers in de middag. Daartussen is er een gezamenlijke lunch en een plenaire spreker over een verbindend onderwerp. De parallelsessies presenteren actuele informatie rond het thema met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek en stimuleren zo veel mogelijk de interactie tussen de deelnemers. Daarnaast geven lunch en afsluitende borrel veel gelegenheid contacten te leggen of aan te halen. De NVTL studiedag wordt georganiseerd dóór collega’s vóór collega’s en daardoor zijn de kosten laag.

Programma

Ochtend: excursie

9.30-10:00 Ontvangst met koffie op Wageningen Campus

10:00-11:45 WUR AgroFoodRobotics labs tour op Wageningen Campus gericht op de volgende onderwerpen rondom tuinbouw:

  • Ziektedetectie, bezoek hyperspectraal lab (Gerrit Polder) met voorbeeld projecten (bijv. Phytotech, PeMaTo)
  • Oogstrobots, bezoek robotics lab (Jochen Hemming) met voorbeeld projecten (bijv. EU Sweeper, EU Trimbot)
  • Fenotypering
    en naoogst kwaliteit inspectie, bezoek Phenomea lab (Lydia Meesters)
    met voorbeeld projecten (bij. ABB robot, UR 5 robot, Marvin technologie)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Plenaire spreker

Middag: lezingen bedrijven en onderzoek

14:00 LetsGrow – een online data- en modellenplatform in de glastuinbouw – wat is er nu al mogelijk en wat brengt de toekomst? spreker: Peter Hendriks, directeur LetsGrow

14:30 Hortikey – Data gedreven glastuinbouw
spreker: Andreas Hofland, directeur Hortikey

15:00 ISO Group - Automatisch sorteren en handling van producten in de tuinbouw
spreker: Raymond van den Berg, ISO Group

15:30 Deep learning voor Agrorobotica
spreker: Ruud Barth, WUR

16.00 Netwerkborrel

De NVTL-studiedag start voor de sector glastuinbouwtechniek met inloop en koffie op Wageningen Campus, Droevendaalsesteeg 1 te Wageningen. Vanaf de lunch sluiten wij aan bij de overige sectoren in Congrescentrum de Wageningsche Berg, Generaal Foulkesweg 96 te Wageningen. Aanmelden is verplicht. Voor het volledige programma, deelnamekosten en aanmelden zie www.nvtl.info (beschikbaar vanaf medio januari).

Wij hopen u allen op 6 maart te mogen begroeten. Reserveer de datum nu in uw agenda!