Activiteit

Studiedag NVTL over ‘Techniek natuurlijk’

De Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) organiseert haar jaarlijkse studiedag op woensdag 8 maart 2017. De dag heeft dit jaar als thema “Techniek natuurlijk”. Verschillende inleiders zullen in drie parallelle sessies spreken over innovaties in de glastuinbouwtechniek, teelttechniek en veehouderijtechniek.

Organisator Glastuinbouw van Wageningen University & Research en De Nederlandse Vereniging Technike in de Landbouw (NVTL
Datum

wo 8 maart 2017 09:00 tot 16:00

De studiedag start met een prikkelende opening door Herman van Bekkem, campagneleider gentech en duurzame landbouw bij Greenpeace. Greenpeace Nederland heeft 5 speerpunten, waaronder duurzame landbouw. Greenpeace stelt dat het huidige industriële landbouwsysteem aan alle kanten rammelt en dat veroorzaakt steeds grotere problemen in zowel binnen- als buitenland. In Nederland gaat het al jaren slecht met vogels en insecten op het platteland. Belangrijke oorzaken zijn het intensieve bestrijdingsmiddelengebruik en de teruggang van natuur op het platteland door intensivering van de landbouw en monoculturen op de akkers. De heer van Bekkem zal ingaan op de vraag hoe kan agrotechnologie kan bijdragen aan een duurzamere landbouw.

Hierop volgen drie parallelle ochtend- en middagsessies met daartussen een lunch (keuze uit totaal 6 sessies). De parallelsessies presenteren actuele informatie rond het thema met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek en stimuleren zo veel mogelijk de interactie tussen de deelnemers. Uiteraard kunt u ook onderdelen van verschillende sessies bijwonen.
Daarnaast geeft de lunch en de borrel veel gelegenheid contacten te leggen of aan te halen.
De NVTL studiedag wordt georganiseerd dóór collega’s, vóór collega’s en daardoor zijn de kosten laag.

Het programma van de sessies over glastuinbouwtechniek:

Ochtendsessie
10:30 - 11:15 h Kas als Energiebron programma - Het nieuwe telen in de praktijk - Aat Dijkshoorn, LTO Glaskracht & Teler aan het woord - Nico Enthoven, Kwekerij Frank de Koning (biologische teler)
11:15 - 12:00 h Het nieuwe schermen - Paul Arkestijn, LS & René Beerkens, Hoogendoorn
12:00 - 12:30 h Hoogwaardige natuurlijke producten uit Nederlandse kassen dankzij techniek - Nedervanille en Astaxanthine 2.0 - Wilko Wisse, Lans & Filip van Noort, Wageningen University & Research Glastuinbouw
Middagsessie
14:00 - 14:30 h WinterlichtKas - gebruik natuurlijk licht - Rob Grootscholten en Allard van der Meer, Bom Group
14:30 - 15:00 h 2SaveEnergyKas - 2 jaar ervaring teelt, gebruik van minder energie - Arno van Deurssen, van de Valk
15:00 - 15:20 h Kassen in aride gebieden - techniek tegen de natuur - voorbeeld Abu Dhabi - Jouke Campen, Wageningen University & Research Glastuinbouw
15:20 - 15:40 h Kassen op mars - EDEN ISS - Cecilia Stanghellini, Wageningen University & Research Glastuinbouw
15:40 - 16:00 h Decision making in soil based irrigation systems for high water use efficiency and minimized leaching of nutriënts – Francisco Mondaca Duarte, PhD student Wageningen University & Research

De NVTL-studiedag start met inloop en koffie rond 9 uur en wordt gehouden in Congrescentrum de Wageningsche Berg, Generaal Foulkesweg 96 te Wageningen. Wij hopen u allen op 8 maart te mogen begroeten. Reserveer de datum nu in uw agenda!