Studiedag NVTL over “Techniek voor Kwaliteit” in de glastuinbouw

Activiteit

Studiedag NVTL over “Techniek voor Kwaliteit” in de glastuinbouw

De Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) organiseert haar jaarlijkse studiedag op 8 maart 2016. De dag heeft dit jaar als thema “Techniek voor kwaliteit”. Verschillende inleiders zullen spreken over innovaties in de glastuinbouwtechniek, teelttechniek, proeftechniek en veehouderijtechniek.

Organisator
Datum

di 8 maart 2016 10:30

Locatie Congrescentrum de Wageningsche Berg

De studiedag start met een opening door René Welpelo, Director Corporate Quality bij de Plukon Food Group. De heer Welpelo zal het thema 'Techniek voor Kwaliteit' belichten voor de pluimveevleesketen, en ingaan op innovaties ten behoeve van consumenteneisen en maatschappelijke ontwikkelingen. Plukon is nauw betrokken bij diverse ontwikkelingen voor duurzame productie, zoals de Windstreekstal voor vleeskuikens in Raalte.

Hierop volgen vier parallelle ochtend- en middagsessies met daartussen een lunch (keuze uit totaal 8 sessies). De parallelsessies presenteren actuele informatie rond het thema met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek en stimuleren zo veel mogelijk de interactie tussen de deelnemers. Uiteraard kunt u ook onderdelen van verschillende sessies bijwonen. Daarnaast geeft de lunch en de borrel veel gelegenheid contacten te leggen of aan te halen.De NVTL studiedag wordt georganiseerd dóór collega’s vóór collega’s en daardoor zijn de kosten laag.

Programma
Tijd Onderdeel
10:30-12:30 uur Ochtendsessie:
Ronald Zeelen (Priva, Manager Innovation & Research): Tomation – een bladplukrobot voor tomaat
Alberto Lopez Lopez (Wageningen UR, MSc student): Risk assessment and feasibility study of greenhouse humidity control methods in tropical conditions
Ronald Zeelen (Priva, Manager Innovation & Research): Tomation – een bladplukrobot voor tomaat
Incl. discussie
Gitta ten Hoope (Flora Holland, Ketenadviseur Productkwaliteit): Koelen – verhogen kwaliteit tijdens bewaren van chrysant voor afzet in exportmarkten
12:30-14:00 uur Lunch
14:00-16:00 uur Middagsessie:
Wouter Verkerke (Wageningen UR, Senior Onderzoeker Smaak en Gezondheid Groenten en Fruit): Innovatie en Demonstratiecentrum IDC Smaak
Robbert de Jong (Looije Tomaten): Honingtomaten – productie en markt
Jan Verschoor (Wageningen UR, Onderzoeker Fresh Food and Chains): Kwaliteitsmetingen bij oogst als tool voor voorspelling bewaarbaarheid peren
Jose Guerra (ENZA, Data Scientist) en Gerrit Polder (Wageningen UR, Onderzoeker Machine Vision and Robotics): Kwaliteitsdetectie en fenotypering in veredeling
Incl. discussie
Vanaf 16:00 uur Borrel

De NVTL-studiedag start met inloop en koffie rond 9 uur en wordt gehouden in Congrescentrum de Wageningsche Berg, Generaal Foulkesweg 96 te Wageningen. Aanmelden is verplicht. Voor het volledige programma, deelnamekosten en aanmelden zie www.nvtl.info (beschikbaar vanaf begin februari).