Presentatie

Sturende krachten achter ontbossing en het effect op de bepaling van ecosysteemdiensten: een casestudie in de regio Ucayali, Amazone Peru

Startcolloquium van Vincent Bax.