Promotie

Sustainable development of agriculture: contribution of farm-level assessment tools

De landbouw draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen en concurreert in toenemende mate om natuurlijke grondstoffen. In dit onderzoek zijn verschillende duurzaamheidsanalysemethoden vergeleken in de praktijk, om inzicht te krijgen in de eisen, procedures en relevantie. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de complexiteit van het beoordelen van duurzaamheid in de praktijk.

Promovendus ms. EM (Evelien) de Olde MSc
Promotor prof.dr.ir. IJM (Imke) de Boer
Copromotor dr.ir. EAM (Eddy) Bokkers
Copromotor dr.ir. FW Oudshoorn
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen, Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS)
Datum

vr 28 april 2017 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Duurzaamheidsprestaties van landbouwbedrijven: indicatoren en methoden

De landbouw draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen en concurreert in toenemende mate om natuurlijke grondstoffen zoals water, land en fossiele brandstoffen. Naast de impact van de landbouw op het milieu, zijn ook de economische levensvatbaarheid van de landbouw en haar invloed op volksgezondheid en dierenwelzijn, punten van zorg.

Evelien de Olde vergelijkt in haar proefschrift methoden die de duurzaamheidsprestaties van landbouwbedrijven beoordelen. Informatie afgeleid van deze methoden kan boeren ondersteunen in het identificeren van mogelijkheden om de duurzaamheidsprestaties van hun bedrijf te verbeteren. Verschillende duurzaamheidsanalysemethoden zijn vergeleken in de praktijk om inzicht te krijgen in de eisen, procedures en relevantie. In een nadere vergelijking zijn de betrouwbaarheid en validiteit van vier methoden onderzocht.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de complexiteit van het beoordelen van duurzaamheid in de praktijk en kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van huidige methoden voor het beoordelen van duurzaamheid op bedrijfsniveau.