Symposium

Symposium: 'Benodigde nutriënten in relatie tot diergezondheid’

Varkens- en pluimveebedrijven realiseren grote onderlinge verschillen in productieresultaten. Dit heeft te maken met omgevingsfactoren en zeker ook met de gezondheidsstatus van de dieren. Internationaal erkende experts en onderzoekers van Wageningen UR zullen hun visie presenteren op dit onderwerp.

Organisator Wageningen Livestock Research
Datum

do 11 juni 2015

Locatie Hotel de Wageningsche Berg

Wanneer de gezondheidsstatus van de dieren suboptimaal is wordt het immuunsysteem van de dieren geactiveerd. Een geactiveerd immuunsysteem vraagt om een specifieke nutriëntenbehoefte en zorgt voor een grotere competitie tussen de nutriënten die beschikbaar zijn voor onderhoud, functioneren van het immuunsysteem en voor de aanzet van lichaamseiwit in groeiende dieren. Het is dus belangrijk dat daar bij de samenstelling van voeders rekening mee wordt gehouden. Hiermee wordt niet alleen in de specifieke nutriëntenbehoefte voorzien onder verschillende gezondheidscondities, het draagt ook bij aan een verbetering van de benutting en efficiëntie van de nutriënten, en een reductie van de uitscheiding van nutriënten naar het milieu.

Verschillende internationaal erkende experts en onderzoekers van Wageningen UR zullen hun visie presenteren op dit onderwerp.

Sprekers:

Prof. David Eckersall, University of Glasgow (UK)
Dr. Nathalie Le Floc'h, INRA (France)
Dr. Michael T. Kidd, University of Arkansas (US)
Dr. Benjamin Bass, Diamond V (US)
Ir. Esther Kampman – van de Hoek, Wageningen UR (NL)
Dr. Panos Sakkas, Wageningen UR (NL) / University of Newcastle (UK)
Dr. Alfons Jansman, Wageningen UR (NL)

Representanten uit de mengvoeder-, voederadditieven-, varkens- of pluimvee-industrie, onderzoeksinstituut, overheidsorganisaties, universitaire studenten en overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het symposium.

Programma

08.45 – 09.15h Registration and coffee
09.15 – 09.25h Welcome and introduction Walter Gerrits, Wageningen UR (NL)
09.25 – 10.05h Acute phase proteins – their role in health and disease in pigs and poultry David Eckersall University of Glasgow (UK)
10.05 – 10.45h Metabolic basis of increased amino acid requirements during diseases: the example of tryptophan and threonine Nathalie Le Floc'h INRA (France)
10.45 – 11.10h Coffee break
11.10 – 11.50h Impact of health status on amino acid requirements of growing pigs Esther Kampman – van de Hoek Wageningen UR (NL)
11.50 – 12.30h Variation in health status of pig farms – impact on protein and amino acid metabolism Panos Sakkas Wageningen UR (NL) / University of Newcastle (UK)
12.30 – 13.45h Lunch
13.45 – 14.25h Formulation on amino acids: Historical and current broiler diets in the US for productivity and health Michael T. Kidd University of Arkansas (US)
14.25 – 14.40h Intermezzo
14.40 – 15.20h Gut Health: The interface of immune function and the microbiome Benjamin Bass Diamond V (US)
15.20 – 16.00h Modulation of the intestinal microbiota in the post-natal period of piglets Alfons Jansman Wageningen UR (NL)
16.00 – 16.15h Concluding remarks
16.15 – 18.00h Adjourn, drinks

Registratie

Registratie is mogelijk vanaf 1 april.

Registreer

Locatie

Hotel de Wageningsche Berg
Generaal Foulkesweg 96
6703 DS Wageningen