Symposium Klimaatadaptatie Landbouw

Symposium

Symposium Klimaatadaptatie Landbouw

Wat betekent klimaatverandering voor de Nederlandse Landbouw? Wat verandert er, wat zijn de risico’s voor gewassen en bedrijven en wat is er nodig om met deze veranderingen om te gaan? Op 3 maart wordt een symposium georganiseerd in het kader van het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

di 3 maart 2020 13:00 tot 17:00

Locatie Vergader- & congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

Download de presentaties

Sprekers van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, het Verbond van Verzekeraars, LTO en Wageningen University & Research vertelden over klimaatverandering vanuit hun specifieke invalshoek.

Workshops

In vier verdiepende workshops werd kennis gedeeld, vragen geagendeerd en actiepunten benoemd. De volgende onderwerpen werden behandeld:

1. Waterbeheer en neerslagextremen
2. Gewasgezondheid
3. Verzilting/zoetwater beschikbaarheid
4. Economie, risicomanagement

Programma

Tijden:
12:30 uur inloop, hier staat een eenvoudige lunch voor u klaar waar u zich voor kunt aanmelden
13:15 uur diverse inleidingen
LNV: Sabine Pronk en Lara Rodenburg
WUR: Daan Verstand en Pieter de Wolf
LTO: Edwin Michiels
Verbond van Verzekeraars: Timo Brinkman
15:15 uur workshopronde
1. Geert de Groot (programmamanager Deltaplan Agrarisch Water)
2. Harm Jan Russchen (HZPC) en Marleen Riemens (WUR)
3. Sieger Burger (Acacia Water)
4. Timo Brinkman (Verbond van Verzekeraars)
16:30 uur plenaire terugkoppeling
17:00 uur einde programma