Symposium

Symposium 'Over de grens'

In 2016 werd in Nijmegen de Werkgroep Filosofie van de Biologie in het Nederlandse Taalgebied opgericht, met als doel met enige regelmaat een bijeenkomst te houden rond een concreet thema, om daarmee op lokaal niveau het vakgebied zichtbaar te maken. De bijeenkomst in 2016 in Nijmegen ging over ‘(niet) axiomatische benaderingen van evolutie’. In 2017 was de bijeenkomst in Gent, met als thema: ‘Leven’. Dit jaar zal deze bijeenkomst georganiseerd worden door de leerstoelgroep Philosophy van Wageningen Universiteit en Research.

Organisator Philosophy
Datum

wo 29 april 2020 10:00 tot 17:00

Locatie Leeuwenborch, building number 201
Hollandseweg 1
201
6706 KN Wageningen
0317-483639
Zaal/kamer C075

Thema 'Over de Grens'

Het thema ‘Over de grens’ biedt ruimte voor een breed scala aan onderwerpen die te maken hebben met grenzen in de filosofie van de biologie. ‘Over de grens’ verwijst bijvoorbeeld naar discussies over begrenzing van werkvelden of begrippen. Hier liggen verbanden met de historische en actuele discussies over centrale begrippen in de biologie zoals ‘organisme’ en ‘niveau van organisatie’.

‘Over de grens’ sluit ook aan bij pogingen om grenzen op te rekken of te doorbreken; het ‘over de grens gaan’. Onderwerpen die hierbij aansluiten zijn bijvoorbeeld het oprekken van de Moderne Synthese tot een meer algemene ‘Uitgebreide Synthese’ (de ‘Extended Synthesis’). ‘Over de grens’ gaat ook over verdieping van de visie op ‘wat is wetenschappelijk handelen?’ Hier verwijst ‘Over de grens’ ook naar de ethiek in het werkveld biologie. Bijvoorbeeld, hoe ver kunnen we gaan met veredeling, genetische manipulatie en intensieve veehouderij?

Natuurlijk verwijst ‘Over de grens’ ook naar de mogelijkheden en beperkingen van onze communicatie over biologie. Om een goed te communiceren moet je eerst zelf over de grens gaan en de ander leren begrijpen. Uiteindelijk gaat ‘Over de grens’ over alles wat begrenzend of juist grensverleggend is in de filosofie van de biologie.

Wij nodigen iedereen van harte uit voor een bijdrage aan deze derde ‘grensverleggende’ bijeenkomst van de Werkgroep Filosofie van de Biologie. Wie wil komen luisteren en vragen stellen, is natuurlijk ook welkom. Het programma zal worden aangepast aan het aantal inzendingen voor voordrachten. Het streven is voorlopig dat voordrachten ongeveer 20 minuten duren, gevolgd door 10 minuten discussie.

Als je wilt komen, stuur dan een email (bart.gremmen@wur.nl) en als je een presentatie wilt geven dan ontvangen wij graag een korte samenvatting (10-15 regels, Nederlandstalig of Engelstalig). Op basis van het aanbod zal de organisatie een dagprogramma opstellen.