Symposium Plat4m-2Bt-psittacosis: an integrated human-veterinary approach

Symposium

Symposium Plat4m-2Bt-psittacosis: an integrated human-veterinary approach

Voor iedereen die geïnteresseerd is in psittacose, Chlamydia, 'One Health', zoönosen, dierziektebestrijding, infectieziektebestrijding en interdisciplinaire samenwerking.

Organisator Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Datum

do 19 september 2019

Locatie RIVM Bilthoven

In dit One Health-symposium presenteert RIVM de resultaten van het onderzoeksproject Plat4m-2Bt-psittacosis. Vanuit Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) zijn diverse sprekers betrokken bij event.

Kijk voor het programma en het inschrijven voor het symposium op de pagina van het RIVM.