Symposium 'Tuinbouw van de toekomst vraagt om strategische keuzes'

Symposium

Symposium 'Tuinbouw van de toekomst vraagt om strategische keuzes'

Wageningen UR en Vollegrondsgroente.net organiseren op woensdag 26 november, tijdens de Tuinbouw Relatiedagen Venray, een symposium rond de noodzaak van vernieuwing van teeltsystemen: 'Tuinbouw van de toekomst vraagt om strategische keuzes'.

Organisator
Datum

wo 26 november 2014 10:00 tot 14:00

Locatie Evenementenhal Venray, de Voorde 30, 5807 GB Venray

Uitdagingen in markt en maatschappij vragen om aanpassingen van de teeltsystemen in de tuinbouw in geheel Europa.

In de maatschappij gaat het vooral om verminderen van emissies van nutriƫnten en gewasbeschermingsmiddelen maar ook om klimaatverandering en biodiversiteit.

In de markt gaat het vooral om leveringszekerheid naar afnemers toe o.a. via zorgen voor continue aanvoer van goede kwaliteit. Aanpassingen in teeltsystemen zijn van alle tijden en gaan meestal geleidelijk in kleine stappen.

De huidige uitdagingen vragen om grotere en snellere aanpassingen. Op diverse bedrijven en door diverse onderzoekers wordt gewerkt aan diverse innovaties die tot nieuwe teeltsystemen kunnen leiden. Voorbeelden hiervan zijn de grotere innovaties als teelt de grond uit en biologische landbouw maar ook de kleinere zoals toepassing van druppelirrigatie en niet-kerende grondbewerking.

Namens de provincie zal de Gedeputeerde voor Ruimte en Infra, de heer Patrick van der Broeck, zijn visie geven op de ontwikkeling van de vollegrondstuinbouw in de toekomst en de wijze waarop de provincie Limburg die wil steunen. Centraal in zijn bijdrage staat het actieplan 'Versnellingsagenda Tuinbouw Limburg', waarin dit vorm krijgt.

Programma

10.00 - 10.30: Inloop

Deel 1: Parallelsessies technisch en agro-ecologisch spoor

Parallelsessie 1 Technisch spoor
10.30 - 10.40 Introductie symposium: Ulko Stoll, Vollegrondsgroente.net
10.40 - 11.00 Teelt de grond uit prei: John Verhoeven, Wageningen UR en Robert Sandee, preiteler
11.00 - 11.20 Teelt de grond uit bladgewassen ontwikkelingen wereldwijd: Peter Does, Nunhems
11.20 - 11.40 Teelt de grond uit Blauwe bes of boomteelt: Henk van Reuler, Wageningen UR
11.40 - 12.00 Waterkwaliteit in Teelt de grond uit Matthijs Blind, Proeftuin Zwaagdijk
12.00 - 12.20 Fertigatie/teelt stellingen: Willem van Eldik, DLV Plant
Parallelsessie 2 Agro-ecologische spoor
10.30 - 10.40 Introductie symposium: Janjo de Haan, Wageningen UR
10.40 - 11.00 Praktijknetwerk BAVB: Sjoerd Smits, Hortinova
11.00 - 11.20 Effecten van gebruik van compost op opbrengst en bodem: Koen Willekens, ILVO
11.20 - 11.40 Ervaringen uit de biologische praktijk: Wim Peeters, biologische teler
11.40 - 12.00 Vergroten van biodiversiteit in het veld: Wijnand Sukkel, Wageningen UR
12.00 - 12.20 Slim inpassen van vlinderbloemige groenbemesters in een (biologische) groenteteelt rotatie: Annelies Beeckman, INAGRO

12.20 - 12.50: Pauze

Deel 2: Wat kunnen de 2 sporen van elkaar leren en wat zijn de kansen en uitdagingen voor de toekomst
12.50 - 13.20 Terugblik op sessies, en vooruitblik naar toekomst: Janjo de Haan, Wageningen UR
13.20 - 13.40 Visie vanuit de provincie Limburg: Patrick van der Broeck, gedeputeerde Provincie Limburg
13.40 - 14.00 Discussie

Tuinbouwrelatiedagen

Aansluitend op het symposium kunt u de Tuinbouw Relatiedagen Venray bezoeken (tot 21.00 uur) en gebruik maken van het all-in concept (eten en drinken) van de vakbeurs.

Contact