Symposium

Symposium Vrijloopstallen

Op donderdag 13 februari 2014 organiseert Wageningen UR Livestock Research en de praktijknetwerken Vrijloopstallen en Humest een symposium over het gebruik van Vrijloopstallen.

Organisator Wageningen Livestock Research
Datum

do 13 februari 2014 14:00 tot 20:00

Locatie Eemlandhoeve, Bunschoten

De themamiddag staat in het teken van de ontwikkelen op het gebied van milieu, bodem welzijn, mestkwaliteit  en melkkwaliteit. Laat u deze middag bijpraten over the state of art uit onderzoek en praktijk.

Het symposium geeft een beeld van de ontwikkelingen in en rond de Nederlandse vrijloopstallen. Speciaal voor melkveehouders die een vrijloopstal hebben of overwegen er één te bouwen. Maar ook voor adviseurs en beleidmakers die in de praktijk steeds vaker met vrijloopstallen te maken hebben.

Programma:

14.00 Opening

  • Visie op innovatieve stallen bouw vanuit Provincie Utrecht
  • Impact van een vrijloopstal op bedrijfsvoering en economie door Paul Galama (Wageningen UR Livestock Research)
  • Thermofiele sporenvormers en melkkwaliteit, hoe zit dat nu precies door Frank Driehuis (NIZO)
  • Stikstofkringloop door Herman de Boer (Wageningen UR Livestock Research)

Pauze

  • Emissies op stalniveau van verschillende vrijloopbodems door Hendrik Jan van Dooren (Wageningen UR Livestock Research)
  • Mestkwaliteit, de vrijloopstal als bodemverbeteraar door Bram den Hollander (IDV-Advies)
  • Zomer- en wintertips vrijloopstallen door melkveehouder.

Diner

  • Diergezondheid en –welzijn gebaat bij vrijloopstal door Wijbrand Ouweltjes (Wageningen UR Livestock ResearchWUR) en Roel van Buuren (IDV-Advies)
  • Discussie met vrijloopstal pioniers en onderzoekers over toekomstperspectief van de vrijloopstal onder leiding van Gerjan Zevenbergen (Agrimedia)

20.00 uur Afsluiting