Promotie

Targeted Selection of Existing Aquatic In Vivo Bioassay Data in Ecotoxicological Hazard Quantification

Samenvatting

Chemische stoffen kunnen de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater negatief beïnvloeden. Om de risico’s van stoffen in het milieu te bepalen worden er in het laboratorium testen met specifieke organismen gedaan. Daarbij wordt bij verschillende blootstellingsconcentraties het effect op deze organismen bepaald. De resultaten van deze testen worden meestal in databases opgeslagen. Bij bepaling van het milieurisico van stoffen worden eerst deze databases geraadpleegd, voordat er nieuwe tests worden uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat er onnodig nieuwe testen worden uitgevoerd die dieren, maar ook tijd en geld kosten. Natuurlijk moeten de al bestaande gegevens wel van voldoende kwaliteit voor het beoogde doel, precies, nauwkeurig, betrouwbaar en relevant zijn. In mijn onderzoek analyseer ik hoe in de huidige praktijk met die aspecten wordt omgaan en geef ik suggesties voor verbetering.