Promotie

Teaching and learning of interdisciplinary thinking in higher education in engineering

Samenvatting

Het aanleren van kennisintegratie onder toekomstige ingenieurs staat centraal in dit proefschrift. Door middel van twee onderwijskundige theorieĆ«n is getracht om aandachtspunten voor het aanleren van interdisciplinair denken onder toekomstige ingenieurs te identificeren. De geĆÆdentificeerde aandachtspunten zijn zowel voor het inrichten van de interdisciplinaire leeromgeving als voor het faciliteren van de interdisciplinaire onderwijsleerprocessen en kunnen worden toegepast door docenten in het hoger ingenieursonderwijs. Vervolg-onderzoek is nodig om deze aandachtpunten te valideren en hun bevorderende werking op het aanleren van interdisciplinair denken te achterhalen.