Lezing

Tegenlicht Meet-up: de stad van de toekomst

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. En de verwachting is dat dit percentage de komende jaren nog verder zal toenemen, tot 70% in 2050. Daarmee worden steden in toenemende mate geconfronteerd met vraagstukken als voedselzekerheid, mobiliteit, logistiek, water, energie, afvalstromen, gezondheid en welbevinden. Hoe ziet die stad er dan uit?

Organisator Impulse
Datum

do 26 maart 2015 19:00 tot 22:00

Locatie Impulse, gebouwnummer 115

Het VPRO programma tegenlicht had enige tijd terug een uitzending met de titel ‘Making cities: de stad van de toekomst. Op 26 maart organiseert Impulse een discussie op basis van deze uitzending, een Tegenlicht meet-up.

Wageningen UR  zet in de toekomst volop in om met metropolitane oplossingen te komen tot leefbare steden.  Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) , waarin Wageningen UR participeert, gebruikt Amsterdam als een levend laboratorium en doet onderzoek en geeft onderwijs samen met de  inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden van Amsterdam, die fungeren als opdrachtgevers, testers, gebruikers, maar ook als co-creators van duurzame ontwikkelingen.

Diverse experts vanuit AMS en andere disciplines zullen ingaan op fragmenten uit de aflevering Making cities: de stad van de toekomst  en vanuit hun visie becommentariëren. Thema’s als infrastructuur, stedenbouw ontwikkeling, het belang van groen en de mogelijkheden van Big Data zullen aan bod komen. En natuurlijk is er volop ruimte voor visies vanuit het publiek

De Tegenlicht meet-up serie

Metropolitan, is de tweede in een maandelijkse serie van Tegenlicht meet-ups die Impulse organiseert. Elke laatste donderdag van de maand is er een ander onderwerp uit de uitgebreide collectie van Tegenlicht waar we over discussiëren. Iedere bezoeker kan deelnemen aan de discussie.

De Tegenlicht meet-ups zijn onderdeel van de Wageningen Dialogues.