Promotie

The conservation and use of crop genetic resources for food security

Promovendus Coling Khoury
Promotor prof.dr.ir. PC (Paul) Struik
Copromotor dr A Jarvis
Organisatie Wageningen University & Research, Centrum voor Gewassysteemanalyse
Datum

ma 31 augustus 2015 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft recente ontwikkelingen in de wereldwijde voedselvoorziening. Het toont aan dat de diversiteit van gewassen die ons tot voedsel dienen wereldwijd steeds homogener wordt. Het proefschrift verkent vervolgens in hoeverre de wilde verwanten van gewassen kunnen helpen bij het verminderen van de kwetsbaarheid van het globale voedselsysteem door genetische diversiteit in te brengen in veredelingsprogramma’s. Wilde verwanten van gewassen zoals die in de Verenigde Staten voorkomen zijn gedocumenteerd. Daarbij bleek de flora van de VS verrassend rijk te zijn aan wilde verwanten van belangrijke gewassen. Vervolgens beschrijft het proefschrift de noodzaak tot het in stand houden van en het potentieel aan genetisch materiaal van drie belangrijke voedselgewassen: bonen, zoete aardappel en de struikboon. Het in het wild verzamelen van genetisch materiaal van deze soorten en het opslaan daarvan in genenbanken zijn urgent. Tenslotte verkent het proefschrift de mate waarin internationale samenwerking vereist is om de toegang tot genetische bronnen te garanderen. Individuele landen blijken zeer afhankelijk te zijn van gewassen waarvan de genetische diversiteit voornamelijk buiten de eigen grenzen aanwezig is. Het in stand houden van dit materiaal vereist effectief nationaal en internationaal beleid.