Promotie

The global-local nexus and Sustainable Forest Management: Institutional translations in Brazil and Caatinga biome

Samenvatting

Sustainable Forest Management (SFM) strategieën zijn gericht op duurzaam gebruik van bosbestanden en het behoud van ecosysteemdiensten voor toekomstige generaties. SFM is een centraal concept in internationale debatten over bosbeheer. Wanneer SFM zich verplaatst van internationale debatten naar lokale implementatie leiden specifieke vertaalprocessen tot verschillend zijn uitkomsten. Dit proefschrift onderzoekt hoe SFM instituties -inclusief regelgeving, sociale normen, en maatschappelijke waarden- worden vertaald van internationale beleidsarena's naar binnenlandse en subnationale beleidskaders die van belang zijn voor de Caatinga bioom in Brazilië. De resultaten laten zien dat de ‘global-local nexus’ van SFM wordt gekenmerkt door hoge complexiteit. Vertalingen van SFM worden beïnvloed door nationale en regionale overheden, internationale voedsel- en houthandel, regionale bedrijvigheid, technische en administratieve mogelijkheden, en de wensen en aanwezigheid van lokale bevolking. Het proefschrift laat zien dat vertalingen van SFM sterk verbonden zijn met de behoeften en belangen van vele actoren die op alle beleidsniveaus werkzaam zijn.