Promotie

The importance of phenology in studies of plant-herbivore-parasitoid interactions

Promovendus ms. M (Minghui) Fei
Promotor LEM (Louise) Vet
Copromotor dr.ing. GJZ (Rieta) Gols
Copromotor prof. dr. JA Harvey
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Entomologie
Datum

di 3 mei 2016 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362