Promotie

The positive effect of biodiversity. Using root traits understand effects of plant diversity and drought on grassland productivity

Promovendus ms. LM (Lisette) Bakker MSc
Promotor prof.dr.ir. L (Liesje) Mommer
Copromotor dr. J (Jasper) van Ruijven
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer
Datum

wo 30 mei 2018 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Hoe meer plantensoorten op een stuk grond, hoe hoger de opbrengst in biomassa. Ook lijken plantengemeenschappen met meer soorten beter gebufferd tegen droogte. We weten echter nog niet door wat voor biologische mechanismen deze positieve effecten van hogere plantensoortenrijkdom worden veroorzaakt. In dit proefschrift heb ik met grasland plantengemeenschappen onderzocht of diversiteit in worteleigenschappen gekoppeld is aan een hogere opbrengst en droogtebestendigheid. Mijn resultaten tonen aan dat, hoewel diversiteit in worteleigenschappen de biomassatoename in mengsels niet konden verklaren, worteleigenschappen, en met name worteldiepte, een rol spelen in het positieve effect van diversiteit op graslandproductie: mengsels met soorten met diepe, dikke en dichte (compacte) wortels deden het beter dan verwacht. Individuele diep-wortelende planten groeiden bovendien het best naast ondiep-wortelende buurplanten, hetgeen aangeeft dat worteldiversiteit wellicht bijdraagt aan biomassatoename in mengsels. Worteldiepte en gerelateerde worteleigenschappen zijn dus belangrijke planteigenschappen om het gedrag van soorten in soortenmengsels en biodiversiteiteffecten te voorspellen. Tijdens een droogte groeiden soortenmengsels niet beter dan monoculturen en vonden we geen belang van diversiteit in worteleigenschappen voor droogtebestendigheid, misschien door de hoge intensiteit van de droogte. Toekomstig biodiversiteitonderzoek over een droogtegradiƫnt zou onze inzichten betreffende het effect van biodiversiteit op de droogtebestendigheid van onze graslanden kunnen verbeteren.